radio dj - Twoje radio internetowe

<< Słuchaj nas w sieci

radiodj.pl | Regulamin

:: Regulamin Zasady sprzedaży sponsoringu i akcji specjalnychSponsoring jest częścią usług reklamowych realizowanych przez RADIO D.J., dlatego Sponsor jest zobowiązany do zapoznania się i akceptacji:

1. Rozporządzenia KRRiTV z 31.08.1993 r. w sprawie zakazu sponsorowania określonych audycji i określonych sposobów sponsorowania (wraz z późniejszymi zmianami).

2. RADIO D.J. umożliwia sponsorowanie audycji lub akcji specjalnych (produktów określonych w paragrafie 1 pkt. 6 i 7 na podstawie odrębnych ofert, określających ilość zwiastunów z logo sponsora oraz ilość bilboardów sponsorskich w określonym czasie i za ustaloną cenę).

3. RADIO D.J. zastrzega sobie prawo nie realizowania ofert w pewnych okresach. Jednocześnie zobowiązuje się do powiadomienia Sponsora o wstrzymaniu realizacji tej oferty oraz do zwrotu wpłaconej przez Sponsora kwoty, proporcjonalnie do nie zrealizowanej części oferty.

4. RADIO D.J. zastrzega sobie możliwość wyłączenia jednego, nieopłaconego przez Sponsora, dowolnego dnia z oferty sponsoringu. W przypadku wykorzystania tej możliwości, RADIO D.J. poinformuje Sponsora trzy dni wcześniej. Niewykorzystanie przez RADIO D.J. zastrzeżonej możliwości stanowi jednodniowy bonus dla Sponsora.

5. Przy zakupie ofert sponsoringowych nie stosuje się rabatów.
Warunki emisji reklam1. Produkcje reklamowe (nagrania na taśmach DAT, płytach CD lub dostarczane pocztą elektroniczną, stereo, częstotliwość próbkowania 48 kHz lub 44,1 kHz) winny być dostarczone do Stacji najpóźniej do godz. 17.00 na 3 dni robocze przed terminem emisji.

2. Dostarczenie produkcji reklamowych na 2 dni robocze przed emisją pociąga za sobą obowiązek zapłaty za expres: na 2 dni przed emisją kwoty 200 zł, na dzień przed emisją 300 zł (...).

3. Każdej produkcji winien towarzyszyć dokładny opis (nazwa kampanii ewentualnie numer zlecenia, tytuł spotu, dokładny czas trwania spotu).

4. Wszystkie reklamy winny pozostawać w zgodności z polskim prawem oraz z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad reklamy w mediach audiowizualnych.

5. Spotom reklamowym nagranym na podkładzie muzycznym muszą towarzyszyć "Metryczki" z informacjami o posiadaniu praw autorskich na użyte w reklamie utwory.

6. RADIO D.J. nie odpowiada za treść emitowanych reklam.

7. W przypadku niemożności wyemitowania przez RADIO D.J. reklamy spowodowanego późnym otrzymaniem nagrania lub nie spełnieniem przez niego wymaganych cech (jakość dźwięku, czas trwania spotu etc.), koszt nie wyemitowanej reklamy w całości pokrywa Zleceniodawca.

8. RADIO D.J. samo decyduje o swoim programie i ogólnym stylu prezentowanej reklamy. Stacje te rezerwują sobie prawo do wprowadzania zmian programowych i do odmowy emisji reklam niezgodnych ze stylem Stacji lub wobec których istnieć będzie podejrzenie o niezgodność zawartych treści ze stanem faktycznym.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu wynikającego z winy RADIO D.J. spot reklamowy nie zostanie wyemitowany lub zostanie wyemitowany niewłaściwie, Stacja zobowiązuje się do powtórnej emisji spotu w ustalonym ze Zleceniodawcą terminie.


 

UWAGA !!


Poszukujemy ludzi, firmy do współpracy.
Współpraca w zakresie reklamy oraz logistyki.

RAV & LOPEZ
Nasi partnerzy:

 
Copyright © 2007 RADIO DJ. Wszystkie prawa zastrzeżone